Vabilo - občni zbor
Avtor Simona   
sreda, 04 januar 2023

V A B I L O

 

Na podlagi določil Statuta in sklepa UO PGD Dolga Gora, sklicujemo

 

 

 VOLILNI OBČNI ZBOR PGD DOLGA GORA

 

ki bo v soboto, 07. januarja 2023 ob 18:00 uri, v dvorani gasilskega doma.

 

DNEVNI RED:

  1. Otvoritev in pozdrav ter imenovanje organov občnega zbora.
  2. POROČILA predsednika društva, poveljnika, blagajničarke, predstavnice mladine, predstavnice članic, predstavnika veteranov, nadzornega odbora, verifikacijske komisije.
  3. Razprava na poročila.
  4. Poročilo kandidacijsko - volilne komisije.
  5. Razrešnica dosedanjemu vodstvu društva in organom društva.
  6. Volitve novega vodstva in organov društva.
  7. Sprejem plana dela za leto 2023.
  8. Podelitev priznanj.
  9. Beseda gostov.
  10. Razno.

 

Vljudno vabljeni, da se udeležite občnega zbora ter s svojo prisotnostjo prispevate k nadaljnjemu razvoju gasilske in humanitarne organizacije PGD Dolga Gora.

 

 

Z gasilskim pozdravom »NA POMOČ«!

 

 

 

 

 

         Poveljnik PGD Dolga Gora                                    Predsednik PGD Dolga Gora

Peter Podkrižnik                                                      Rajko Kundih